Normkritisk pedagogik

Alla förskolor och skolor ska arbeta aktivt och medvetet för att främja den demokratiska värdegrunden dvs överenskommelsen om alla människors lika värde, lika rättigheter, rätten till delaktighet och rätten att slippa diskrimineras.

När vi på olika sätt, ofta omedvetet, reproducerar normer och idéer om normalitet och avvikelse genom vår undervisning riskerar vi att motverka värdegrunden och istället bädda för kränkningar, trakasserier och diskriminering. Genom att bli medvetna om när och hur detta sker kan vi välja ett normbrytande och mer värdegrundsfrämjande arbetssätt i vår undervisning.

Vad är normer?

Normer är idéer, föreställningar och förväntningar kring vad som anses vara “normalt/det normala” i ett visst sammanhang. Det handlar om vad som anses normalt att göra, säga, hur en beter sig, rör sig osv (det är t ex i enlighet med rådande normer i Sverige att inte sjunga högt på bussen, att stå på sin plats i kön, att komma till möte på utsatt tid, att ha rena kläder). Normer handlar också om vilka människor vi förväntar oss finna på olika platser i samhället (det är t ex i enlighet med rådande svenska normer att den som är stadsminister är en vit man, att den som städar i tunnelbanan är av utländsk härkomst, att de som tränar konståkning är flickor och att hockeyspelare är pojkar). 

Vi människor bryter förstås i en massa sammanhang mot normerna: det finns hockeyspelande tjejer och plötsligt kanske någon vågar sjunga högt på bussen. Men att bryta mot normerna har konsekvenser, ofta negativa. Dessa konsekvenser är beroende av vem du är och vilka normer du bryter. Om du själv befinner dig på en position i samhället med relativt hög status kan ett normbrott ge små negativa konsekvenser eller till och med positiva konsekvenser. Om en vit, medelålders man i en ledarposition väljer att anta en mer feminin klädstil i syfte att utmana könsgränser kan negativa konsekvenser bli hån och nedsättande kommentarer men kanske kommer också positiva konsekvenser som beröm och hyllningar. Om en ung hockeyspelande kille börjar tala öppet om sin icke normativa sexualitet kan de negativa konsekvenserna bli massiva med både hot och våld. Det spelar roll vem som bryter mot vilka normer och i vilket sammanhang. 
 

Normer/normstrukturer gör också att människor möter mer eller mindre motstånd i sitt liv på olika plan. När du följer rådande normer kommer du t ex tas för självklar, kunna göra karriär och sällan ifrågasättas. Bryter du mot normer uppstår det omvända: ifrågasättande, svårigheter och hinder. 

Det finns lokala normer (t ex på en arbetsplats såsom klädkod, beteende, jargong, bakgrund mm) och samhällsnormer som genomsyrar institutioner, myndigheter, arbetsmarknaden, utbildning såväl som privatlivet. Oavsett vilka normer som råder i ett lokalt sammanhang måste alla förhålla sig till de övergripande normer som finns i samhället i stort. Även i skolan finns många normer som exempelvis vilken typ av kläder man ska ha på sig, att alla klass 9 har klasströjor under sista terminen i skolan och mycket mer. Dessa normer kan göra att gemenskapen stärks som exempelvis med klasströjor men även att en del bryter mot normen, vilket kan få både positiva och negativa konsekvenser som ovan. 
 
LÄS MER om normer, makt och möjligheter t ex i metodmaterialet “I normens öga” från FRIENDS.