Litteraturlista normkritik och anti-diskriminering i undervisning:

Ahmed; Vithetens hegemoni (2011)

Ambjörnsson; I en klass för sig (2004)
Rosa den farliga färgen (2012)
Vad är queer? (2006)

Bromseth, Darj (red); Normkritisk pedagogik – makt, lärande och strategier för förändring (2010) 

Connell; Maskuliniteter (2008)

Dolk; Bångstyriga barn – makt, normer och delaktighet i förskolan (2013)

Fast; Genas genus (2015)

Henkel, Tomicic; Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2 – om genusfällor och genuskrux i vardagen (2009)

Herrström; Tusen gånger starkare (2010)

hooks; Teaching community (2003)

Kumashiro; Troubling education (2002)
Against common sense (2009)

Martinsson, Reimers (red); Skola i normer (2008)

Norberg (red); Maskulinitet på schemat- pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola (2008)

Nordenmark, Rosén; Lika värde, lika villkor? Arbete mot diskriminering i förskola och skola (2008)

Taguchi, Bodén, Ohrlander (red); En rosa pedagogik- jämställdhetspedagogiska utmaningar(2010)

Vinthagen, Zavalia; Normkreativ (2014)

Young, Iris Marion; Att kasta tjejkast: texter om feminism och rättvisa (2009)

SÄRSKILT FÖR FÖRSKOLAN:

Ambjörnsson; Rosa den farliga färgen (2012) 

Bromseth, Darj (red); Normkritisk pedagogik – makt, lärande och strategier för förändring (2010) 

Dolk; Bångstyriga barn – makt, normer och delaktighet i förskolan (2013)

Henkel, Tomicic; Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2 – om genusfällor och genuskrux i vardagen (2009)

Hult, Schönbeck, Gustavsson; Hur gör prinsessor – genusarbete och normkritiskt tänkande i förskolan (2014)

Nordenmark, Rosén; Lika värde, lika villkor? Arbete mot diskriminering i förskola och skola (2008)

Taguchi, Bodén, Ohrlander (red); En rosa pedagogik- jämställdhetspedagogiska utmaningar (2010)

Metodmaterial:

En bra start – på resa mot en trygg förskola (metodmaterial: FRIENDS 2014)

Förskolans och skolans värdegrund – förhållningssätt, verktyg och metoder (Skolverket 2013)

Normkritiska metoder – praktiskt likabehandlingsarbete i förskolan; Aisha Lundgren 2014 (BESTÄLL BOKEN GRATIS I MENYN uppe till höger)


Rapporter och metodmaterial:

Ageraguiden (metodmaterial: Vi Unga)

Always somewhere else – heteronormativity in swedish teacher training; Eva Reimers (rapport: TRACE 2007)

BRYT! (metodmaterial: RFSL)

Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Barns, elevers och studerandes uppfattningar om diskriminering och trakasserier (Skolverket, rapport 326, 2009)

En bra start – på resa mot en trygg förskola (metodmaterial: FRIENDS 2014)

Förskolans och skolans värdegrund – förhållningssätt, verktyg och metoder (Skolverket 2013)

I normens öga – metoder för en normbrytande undervisning (metodmaterial: FRIENDS 2008)

Konstruktiv normkritik – en rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt (Arbetsmiljöforum i Sverige AB/TEMA Likabehandling 2012)

Lås upp! Normutmanande metodmaterial för högstadie och gymnasium (www.lasupp.se

Musik och genus- röster om normer, hierarkier och förändring; Charlie Olofsson (Göteborgs universitet 2012)

Någonstans går gränsen (lärarhandledning: RFSL 2004)

NY!! Rekommenderas! Tänka tillsammans – verktygsbok för normkritik och likabehandling i förskolan (Diskrimineringsbyrån Uppsala DU 2015)

Några intressanta forskare och författare/skribenter inom området:

Sara Ahmed (UK; intersektionalitet, postkolonial feminism, anti-diskriminering, rasism)

Rosi Braidotti (Nederländerna; subjektskapande, identitet, queer, intersektionalitet)

Judith Butler (USA; queer, kön/genus, performativitet)

R. W Connell (USA; maskulinitet, maktstrukturer, feminism)

Angela Davis (USA; feminism, maktstrukturer, ras/rasifiering)

Ulrica Dahl (Sverige; queer, femme-aktivism, intersektionalitet)

Paulina De los Reyes (Sverige; intersektionalitet, arbetsmarknad, queer)

Anne Enke (USA; feminism, moståndsstrategier, kvinnorörelsen 70-talet)

Susan Faludi (USA; feminism, maktstrukturer, maskulinitet)

Donna Haraway (USA; makt, motstånd, postkolonial teori, natur-kultur)

bell hooks (USA; ras/rasifierng, postkolonial feminism, anti-diskriminering i undervisning)

Emma Isaksson (Sverige; kvinnokamp 70-tal, feminism)

Kevin Kumashiro (USA; ras/rasifiering, poststrukturalism, anti-diskriminering i undervisning)

Hillevi Lenz Taguchi (Sverige; intersektionalitet, normkritik, undervisning)

Audre Lorde (USA; intersektionalitet, queer/gay, ras/rasifiering, poesi)

Nina Lykke (Sverige; intersektionalitet)

Trinh T Minha (USA; postkolonial feminism, ras/rasifiering, intersektionalitet, film/media)

Diana Mulinari (Sverige; intersektionalitet, arbetsmarknad)

Chela Sandoval (USA; postkolonial teori, feminism, anti-diskriminering)

Gayatri Chakravorty Spivak (Indien; postkolonial teori, anti-rasism, feminism)

Hemsidor:

www.umo.se – här finns bl a små filmer kring diskrimineringsgrunderna

www.do.se – mycket metodmaterial, tips och information att använda i likabehandlingsarbetet

www.skolverket.se – mycket information och tips om hur arbetet med likabehandling kan läggas upp

www.rfsl.se – information, material och tips om arbete för lika rättigheter, kring kön/sexualitet/könsidentitet

www.friends.se – information och material för arbete mot mobbning och diskriminering

www.utopia.se – inspiration och information om arbete för ett kulturliv för alla, med koppling till frågan om funktion/funktionalitet

www.seejane.org – Geena Davis institute on gender in media, undersökningar och artiklar om hur kvinnor och män framställs i film och media (främst USA)

www.alltarmojligt.se – svenskt nätverk för mediekritik och mediegranskning