Köpa klasströjor online

Enklaste och snabbaste sättet att beställa klasströjor är att göra det online. Det finns flera sidor att välja mellan och vi tipsar om några här på sidan. Valet av sida kan ha att göra med vilka färger ni önskar, vilket tryck ni vill, vilken leveranstid ni behöver eller bara den ni tycker har bäst service. 

Det är väldigt enkelt att beställa klasströjor online. Svåraste jobbet brukar vara innan beställningen när man ska komma fram till vilket tryck och vilken tröja man ska välja då man är många som ska besluta om saken. 

 

Val av klasströja

Så det första ni behöver göra innan ni beställer är att ta fram gemensamt i klassen vilket tryck, vilken färg på tröja, vilka storlekar och hur många som vill ha en tröja. Allt detta behöver ni veta innan ni kan lägga en beställning.

 

Ett tips är att innan ni tar upp det i klassen för att bestämma så tittar ni på klasströjor och vad det finns för tryck samt vilka färger på tröjor som passar ihop med vilka färger på tryck. På så sätt kan ni välja ut ett par tryck som klassen kan rösta på annars kanske ni står där med 20+ olika förslag. Alternativt låter ni klassen ta fram alternativ som alla sedan röstar på. Men även här kan det sluta med att ni behöver välja ut en del tryck att rösta på igen så det kan ta ett par omgångar innan ni får fram en vinnare. 

 

Det är enklare för beställaren om ni kan komma överens om en färg på tröja och en färg på tryck så att inte alla får bestämma vilken färg de gillar mest. Att alla har en tröja i samma färg ökar även det gemenskapskänslan då alla ser likadana ut. 

Beställa klasströja

När ni har fått klart med allt inom klassen vad ni ska ha för klasströja, storlekar till alla samt hur många tröjor som ska beställas in så kan ni lägga er beställning. 

 

Denna del är mycket enkel och nedan följer de olika stegen att gå igenom;