Vad är en klasströja?

En klasströja är enkelt sagt en tröja som hela klassen får möjlighet att köpa en likadan. Den har tryck fram eller bak eller både och. Trycket är ofta något roligt om att gå ut skolan eller liknande eller klassbeteckning och namnsignaturer. 

 

Klasströjan köpes vanligen in till sista terminen i nian men en del väljer att ha den hela sista året. Man väljer gemensamt när klasströjan ska köpas in och användas. 

 

Sista terminen brukar handla mycket om gemenskap och klassaktiviteter för att säga hej då till varandra. De flesta kommer att börja i olika klasser på gymnasiet. Ofta har klassen kanske varit tillsammans från de gick i förskoleklass och därmed känt varandra väldigt länge. Därför är det viktigt för många att ha denna sista tid tillsammans för att skapa några fina minnen ihop.

 

En klasströja stärker känslan av gemenskap så klassen känns som en enhet. Ibland kan det vara så att alla i klassen inte har möjlighet att köpa in en klasströja och man kan då välja att ha en insamling istället, tex sälja kakor eller liknande för att samla ihop en gemensam klasskassa som kan användas för inköp av klasströjor men även till andra aktiviteter under den sista terminen ihop.