Material för normkritisk undervisning

Nedan finns länkar till korta filmklipp/filmer som kan användas i undervisning t ex som utgångspunkt för diskussion kring normer, makt och ojämlikhet. Många av filmerna visar på problematiken genom att kasta om eller byta plats på traditionella roller/karaktärer. En viktig sak att hantera när dessa filmer används är att stanna upp och reflektera kring skratten som ofta kommer.. Varför är det “roligt” när den avvikande blir norm? Varför kan vi skratta åt detta – är det för att vi själva inte upplevt diskriminering (i aktuellt fall)? Tänker vi på att det kanske finns personer i rummet som inte skrattar åt filmerna?.  I en normkritisk undervisning är det viktigt att bry sig om hur vi här och nu återskapar normer, vad vi just i den situation vi nu är i kan återskapa – eller förändra. 

En reklamfilm från “Always” som på ett slående sätt visar hur vuxna ser femininitet som något svagt, negativt, dåligt medan barn inte ännu hunnit ta in denna “kunskap” https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs ​

På umo.se finns många små filmer om diskrimineringsgrunderna som bygger på ett “omvänt perspektiv” för att synliggöra problem t ex dessa:  http://www.umo.se/Vald–krankningar/Du-har-ratt-att-behandlas-rattvist-3/Heterosexuellas-ratt-i-samhallet/  http://www.umo.se/Vald–krankningar/Du-har-ratt-att-behandlas-rattvist-3/Pa-mottagningen/ http://www.umo.se/Vald–krankningar/Du-har-ratt-att-behandlas-rattvist-3/Anstallningsintervjun/ 

Denna film tar något ej stigmatiserande (i väst, idag), att vara vänsterhänt, för att visa på det absurda i att bli kränkt och trakasserad bara för att en är sig själv  http://www.youtube.com/watch?v=XM2J7nOp3nU  

Filmen “Jämställd snöröjning” från Karlskrona visar hur de arbetat med jämställdhet. Filmen visar på ett bra sätt hur frågan om genus är relevant även i detta, men den bjuder också in till ytterligare reflektioner: kanske blir snöröjningen jämställd men vad händer om vi tar med andra aspekter? Är det kanske en rasistisk, åldersdiskriminerande, funktionsdrabbande snöröjning?.. http://vimeo.com/53928212

Denna film har ombytta roller kopplat till sexuell läggning; huvudpersonen blir trakasserad pga sin heterosexualitet. OBS att filmen är mycket obehaglig med starka, våldsamma scener! https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CnOJgDW0gPI#t=203 

Filmen “Ta mig” har omkastade könsroller kopplat till skolan, sexualitet och relationer https://www.youtube.com/watch?v=gImPB1jzvSY