Jag heter Maria och är intersektionell genuspedagog. Jag utbildar och handleder pedagoger i förskola och skola, ledningsgrupper och andra, i normkritisk pedagogik och likabehandlingsarbete.

Syftet med denna hemsida är att sprida kunskap om hur du genom normkritisk pedagogik kan arbeta pedagogiskt på ett mindre diskriminerande och mer inkluderande sätt. Tanken är att pedagoger och andra här kan få möjlighet att lära mer om normer, normkritik, normkreativitet och också kan finna inspiration och tips på vidare läsning kring anti-diskriminerng och normkritiska/normkreativa perspektiv på lärande!